Sztuka współczesna

Awangarda

2013-01-20 |

frazy kluczowe:

Awangarda (franc. avant garde – "straż przednia") – zespół tendencji i trendów w sztuce XX wieku odrzucający dotychczasowe style, kreujący własny świat, nie naśladujący rzeczywistości, szukający odrębnego języka wyrazu. Twórcy awangardy odrzucali dorobek kulturowy i poszukiwali nowych, oryginalnych rozwiązań ideowo-artystycznych. Zjawisko pojawiło się ok. 1910 roku i wiązało się z powstaniem nowych kierunków w sztuce takich jak: Futuryzm Ekspresjonizm Kubizm Dadaizm Surrealizm Fowizm Konstruktywizm Sztuka konceptualna Sztuka Naturalna Sytuacjonizm (ruch społeczno-artystyczny) Sztuka ziemi Stefan Morawski[1] jako cechy przysługujące wszystkim kierunkom awangardy wylicza: pionierstwo zdystansowane podejście do sztuki zastanej pogarda dla kanonów wytworzonych w przeszłości częste teoretyzowanie na temat podejmowanych działań (często, z wyjątkiem kubizmu, teorie wyprzedzały praktykę) traktowanie sztuki jako prekursora i animatora społecznego postępu czerpanie inspiracji z nauki i techniki, (kubiści z teorii względności, surrealiści z psychoanalizy, futuryści z techniki) Termin jest wykorzystywany również obecnie dla określenia dokonań artystycznych, które wykraczają poza schematy i nie poddają się prostej klasyfikacji, np. muzyka awangardowa.

Źródło: Wikipedia