Sztuka współczesna

Naucz się rysować i malować

2013-01-19 | Daniela

frazy kluczowe: hobby, rozrywka, czas wolny, rysunek, plastyka


Definicja rysunku — jest to związek linii wykonana na płaskiej powierzchni, polegające na nakładaniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich przyrządów rysunkowych.


Za narzędzie do tworzenia rysunków może być wszystko to co jest twarde i pozostawia znak na płaszczyźnie.

Do najczęściej spotykanych narzędzi pomocniczych możemy zaliczyć:
- Temperówka
- Rapidograf
- Grafos
- Parabolograf
- Krzywik
- D_a1__
- Gumka do ścierania
- Przykładnica
- Linijka
- Cyrkiel
- Kółkownik
- Pantograf
- Grafion
- Spirograf
- Kątomierz
- Ekierka
- Ołówek

Do najczęściej spotykanych narzędzi należą:
- węgiel
- gumka
- patyk
- palec
- piórko
- tusz
- pędzel
- ołówek
- kredka
- mazak
- sangwina
- pastel
- kreda


Jak definiujemy iluminację książki - średniowieczne ornamentyki książkowe, początkowo w postaci dekoracyjnych coraz bardziej zawiłych stylów i inicjałów oraz linii.
W znaczeniu szerszym do iluminacji zalicza się prawie każde średniowieczne malarstwo w książce, obojętnie oraz niezależnie od stopnia skomplikowania całości oprawy graficznej, od przedstawianych motywów, przeznaczenia (dekoracja lub ilustracja).

Iluminacje książkowe w głównej mierze dotyczyły dwóch obszarów w książce: powiększonych układów inicjałowych, oraz bordiur, czyli wypełnianie marginesów.

W historii wyróżniamy przynajmniej dwie szkoła rysunku:
- renesansu
- bizantyjska
Obydwie przyjmowały inne kursy rysunku, jeżeli chodzi o spojrzenie na zamysły twórcy rysunku. W renesansie rysunek służył do precyzowania wizji twórcy.